Zijaret Husejnovom kaburu vredniji od hadža i umre! Shodno opskurnom vjerovanju... Zijaret Husejnovom kaburu vredniji od hadža i umre!

                           Zijaret Husejnovom kaburu vredniji od hadža i umre! Shodno opskurnom vjerovanju šiija dvanaestoimamija zijaret Husejnovom mauzoleju u Kerbeli vredniji je od hadža i umre. Pozivajući se na svoje predaje i tekstove, za zijaret Kerbele na dan Arefata obećana im je nagrada od 1.000.000(milion) hadževa sa Mehdijem, 1.000.000(milion) umri sa Poslanikom, alejhis-selam, nagrada za 1.000.000(milion) oslobođenih robova, Uzvišeni Allah će ih očistiti i nazvati “iskrenim Allahovim robovima”, meleci će ih nazivati “Siddicima”, na dunjaluku će nositi nadimak “Kerrubijj – Kerbelanac”, tj. onaj koji svetkuje Kerbelu.