41 – Ono što je isprobano za smirivanje mora kad se uzburkaju njegovi valovi 1. Baci u njega (uzburkano more) nešto malo husejnijske zemlje,... Zemlja s Husejnovog kabura (Kerbele) smiruje uzburkana mora

8749e544-2aed-4878-bbe5-1a90a91e8e63

41 – Ono što je isprobano za smirivanje mora kad se uzburkaju njegovi valovi 1. Baci u njega (uzburkano more) nešto malo husejnijske zemlje, neka je na njega najvredniji salavat i najljepši pozdrav, pa će se time smiriti Allahovom dozvolom. To je isprobano (kao metoda za smirivanje uzburkanog mora) i toliko poznato da su se tome potčinili i neki nevjernici. U zaglavlju djela el-Misbah, allame el-Kefami je rekao: “Obavijestila me grupa bogobojaznih da je jednu grupu zadesila oluja na moru, pa su se uplašli da će se potopiti, i jedan od njih je bacio nešto (husejnijske) zemlje u more, pa se smirilo Allahovom dozvolom. I također je rekao: Plovio sam morem oko 20 dana sa jednom grupom, pa se uzburkalo more i mislili smo da ćemo se utopiti. Imao sam nešto husejnijske zemlje, neka je na njega selam i pozdrav, te sam je bacio u more i ono se smirilio. A u moru je bio i drugi brod koji je plovio pored nas pa su se utopili svi osim dvojice koja su se spasila na daskama.”

Muhammed er-Rida er-Ridavi, Et-Tuhfetu-ridavijje fi mudžerrebatil-imamijje.

Darur-Resulil-Ekrem -Šeriketu Mektebetil-elfejn – Darul-Mehadždžetil-bejda