Ebu Abdullah, alejhis-selam, je rekao: “Zemlja Kabe je kazala: ‘Ko mi je ravan, kad je na meni izgrađena Allahova kuća, ljudi mi dolaze... Zemlja Kabe nek bude poput poniženog i bezvrijednog repa

Zemlja Kabe i Kerbele

 

Ebu Abdullah, alejhis-selam, je rekao: “Zemlja Kabe je kazala: ‘Ko mi je ravan, kad je na meni izgrađena Allahova kuća, ljudi mi dolaze u hodočašće iz svih krajeva i učinjena sam Allahovim sigurnim Haremom!?’ Allah joj je objavio:

‘Prestani s tim! Zaista vrijednost koja je tebi data u poređenju sa zemljom Kerbele je kao kada se igla umoči u more i na njoj ostane nesto od morske vode! I da nije zemlje kerbelanske, ne bih ti dao nikakvu vrijednost; i da nije onoga koji počiva u kerbelanskoj zemlji ne bih te ni stvorio i ne bih stvorio ono čime se ponosiš! Stoga se umiri i budi na svom mjestu skromna poput poniženog i bezvrijednog repa, i nemoj se uzdizati i oholiti nad zemljom Kerbele, inače ću te uništiti i baciti u džehenemsku vatru!’”

El-Hurr el-Amili, Vesailuš-š’a, 5/403. Izdavač: Ihjaut-turasil-arabi, Bejrut.