Zašto su sve predaje u šiijskim zbirkama naučno ništavne i neprihvatljive kao izvor vjere? Zašto su sve predaje u šiijskim zbirkama ništavne?

Zašto su sve predaje u šiijskim zbirkama naučno ništavne i neprihvatljive kao izvor vjere?