Autor: Dr. Aid el-Karni Prijevod: redakcija www.siizamotvoreno.com Ja sam sunija husejnovac i na Husejna rahmet donosim umjesto naricanja i žalopojki. Volim Poslanikove, sallallahu alejhi... Zašto se nama svete za ubistvo Husejna, radijallahu anhu?

aid

Autor: Dr. Aid el-Karni

Prijevod: redakcija www.siizamotvoreno.com

Ja sam sunija husejnovac i na Husejna rahmet donosim umjesto naricanja i žalopojki. Volim Poslanikove, sallallahu alejhi ve selem, unuke Hasana i Husejna, i njihovog oca, radijallahu anhum, ali volim i ne odričem se njegovih drugova, naročito Ebu Bekra, Omera i Osmana, radijallahu anhum edžmein.

Oštro se protivim postupcima Ibn Zijada i Hadžadža.

Neka je Allahovo prokletstvo na one koji su izvršili ubistvo Husejna, radijallahu anhu, i na one koji su s time bili zadovoljni i tome se radovali i raduju.

Ali, zašto se nama sunijama nameće krivica za to? Zašto da sunijski muškarci, žene i djeca, stoljećima plaćaju ceh Husejnovog, radijallahu anhu, ubistva? Zašto da i danas sunije trpe navodne osvetničke pohode? Ta, nismo ga mi ubili! Nismo tada ni rođeni bili!

Ibnul-Alkami (šiija) je svojevremeno predao Bagdad Mongolima vodeći se idejom osvete sunijama za ubistvo Husejna, radijallahu anhu. Kasnije, također, pod istim izgovorom, El-Busasiri je vršio pokolje sunijskih žena, djece i staraca u Iraku. Danas se širom Iraka i Sirije ruše sunijske džamije, ubijaju sunijski učenjaci, imami džamija, kolju se trdunice, vrše se silovanja žena i djevojaka sunijski, otmice ljudi, stravični masakri i spaljivanje živih… najmonstruozniji zločini se čine u ime navodne osvete za Husejna, radijallahu anhu.

Šiijski narativ po kojem više od milijardu muslimana snosi odgovornost i krivicu za ubistvo Husejna, radijallahu anhu, njihovo čvrsto ubjeđenje da su toliki muslimani neprijatelji ehli-bejta i da su zadovoljni i radosni zbog Husejnovog, radijallahu anhu, ubistva, je nepojmnljivo zdravom razumu i oprečno historijskim činjenicama, i vrlo opasno ubjeđenje jer predstavlja nepresušan izvor mržnje i želje za istrebljenjem stotina miliona muslimana. Zar je moguće da se milijardu učenjaka, mudraca, pobožnjaka, vladara, dobrih i čestitih vjernika složno raduje ubistvu Husejna, radijallahu anhu, da su se usaglasili da taj gnusni zločin prešute?

Ima li razumnog i objektivnog šiije da se zapita: nije li bezumno gajiti neprijateljstvo prema islamskom ummetu zbog izmišljotina nestranih šiijskih fanatika iz prošlosti, poznatih lažova i falsifikatora, na osnovu kojih šiije nevjernicima proglašavaju ashabe Allahovog Poslanika, sallallallahu alejhi ve sellem, ispovjedaju kao vjersku dogmu odricanje od Ebu Bekra i Omera, radijallahu anhuma; na osnovu kojih nevjernicima smatraju učesnike bedra i zakletve er-Ridvan, o kojima je Allah, dželle šanuhu, objavio u Svojoj Knjizi da je s njima zadovoljan?

Do kad će šiije činiti stravične zločine i masovne masakre nad sunijama pod izgovorom osvete za Husejna, radijallahu anhu.

Mi, sunije, preči smo i bliži Husejnu, radijallahu anhu, od onih koji se predstavljaju njegovim šiijama. Preči smo mu i bliži i po ispovijedanju vjere, i moralu i etici, i po rodbinskim i tazbinskim vezama, i po ljubavi i privrženosti. Historija tome svjedoči. Stoga, maknite već jednom svoje izdajničke kame ispod naših grla! Udaljite od naših glava vaše zločinačke sablje! Naša je bol i tuga zbog ubistva Husejnovog, radijallahu anhu, istinska! Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje: “Ubistvo Husejna, radijallahu anhu, je jedan od najvećih musibeta (nesreća, nedaća) i svaki musliman, kada se toga prisjeti, trebao bi reći ‘inna lillahi ve inna ilejhi radžiun – Allahovi smo i Njemu se vraćamo”. Kažem: kada bi neki naš tjelesni organ mrzio Husejna ili druge članove ehli-bejta Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, mi bismo se odrekli tog dijela tijela. Ali, mi ih volimo na ispravan način u skladu sa šerijatom i sunnetom, sukladno uputi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ne sebeijsko-safevijskom ljubavlju, stranom islamskom ummetu.

Na kraju

Husejn, radijallahu anhu, zaista nema potrebe za mazohističkim ceremonijama koje raspiriju plamen smutnje u ummetu, pothranjuju mržnju prema najvećem broju muslimana i podstiču na sukobe i zločine.

Allah neka se smiluje Hasanu i Husejnu, njihovim roditeljima, Ebu Bekru, Omeru i Osmanu, kao i svim ashabima i čestitim Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, potomcima.

 

Dr. Aid ibn Abdullah el-Karni