Prenio nam je moj otac, Allah mu se smilovao, od Seida ibn Abdullaha, a on Ahmeda ibn Muhammeda ibn Ise, a on od od... Zabrana tavafa oko kaburova

Prenio nam je moj otac, Allah mu se smilovao, od Seida ibn Abdullaha, a on Ahmeda ibn Muhammeda ibn Ise, a on od od Muhammeda ibn ebi Umejra, a on od Hamida, a on od Halebija, a on od Ebu Abdullaha, alejhis- selam:

“Ne pij stojeći, ne tavafi oko kaburova i ne vrši malu nuždu u stajaću vodu. A ko uradi nešto od toga, pa ga zadesi nešto loše, neka krivi samog sebe. Ko bude radio nešto od toga, ono ga neće napustiti osim ako Allah bude htio drugačije.”

Ebu Džafer Muhammed b Ali b. el-Husejn b.

Mūsa el-Kummi (Šejh es-Saduk) Ileluš-šera’i, str. 276