” Niametullah el-Džezairi, (1050.h / 1640 – 1112.h/ 1701) El-Envarun-nu’amanije, 1/97. “I nemoj se čuditi mnoštvu predaja koje su izmislili, jer oni su nakon... Veliki šiijski učenjak, Niametullah el-Džezairi o iskrivljenosti Kur’ana

el-Džezairi - o iskrivljenosti Kur'ana

” Niametullah el-Džezairi, (1050.h / 1640 – 1112.h/ 1701) El-Envarun-nu’amanije, 1/97.

“I nemoj se čuditi mnoštvu predaja koje su izmislili, jer oni su nakon Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we alihi, mijenjali i korigirali u vjeri ono što je veće od toga. Kao što su njihove korekcije Kur’ana, iskrivljivanje njegovih riječi, uklajanje onih njegovih tekstova u kojima se izriču pohvale Poslanikovoj porodici i časnim imamima, i onih tekstova u kojima se kude munafici i u kojima se prokazuju njihova zlodjela, što ćemo objasniti kada budemo govorili o Nuru Kur’ana.