Ubijanje i pljačkanje sunija je halal! Ebu Hanife je Nasibija!

Ubijanje i pljačkanje sunija je halal! Ebu Hanife je nasibija!