U duodecimalnom šiizmu Allah danas nema pravo na odluke!