Jusuf el-Bahrani El-hadaikun-nadira fi ahkamil-itretit-tahira, str 5. Izdavač: Darul-adva, Bejrut. “U vrlo malo propisa vjere možemo biti potpuno sigurni, zato što su predaje o... Tukja srušila propise šiizma

TUKJA SRUŠILA PROPISE ŠIIZMA

Jusuf el-Bahrani El-hadaikun-nadira fi ahkamil-itretit-tahira, str 5. Izdavač: Darul-adva, Bejrut.

“U vrlo malo propisa vjere možemo biti potpuno sigurni, zato što su predaje o tome (propisima vjere) pomiješane sa predajama koje su tukja, kao što je priznao sikatul-islam i alemu-ealam Muhammed ibn Jakub el Kulejni u svojoj zbirci el-Kafi.”