Ono što nam dokazuje da su Imami četiri mezheba ehli sunneta, također, prekršili propise Allahove knjige i Poslanikova sunneta, a koji im naređuju slijeđenje... Tidžani – nepravedni vladari su postavili imame sunijskih mezheba

tidzani o ebu hanifi80

Ono što nam dokazuje da su Imami četiri mezheba ehli sunneta, također, prekršili propise Allahove knjige i Poslanikova sunneta, a koji im naređuju slijeđenje čistog potomstva, jeste to što nijedan od ovih mezheba ne nalazimo da je pogeo vrat, da se popeo na njihovu lađu i da poznaje Imama svog vremena. Imamo Ebu Hanifu koji bio učenik Imama Džafera es-Sadika, čije su riječi poznate: ‘ Da nije bilo ove dvije godine, Numan bi propao! ‘ Nalazimo da je on izmislio mezheb koji počiva na kijasu (analogiji) i djelu po ličnom nahodenju kada imamo jasan kur’anski tekst ili Poslanikovu predaju.

Dr. Muhammed Semavi Tidžani, Eš-Šiia hum ehlus-sunne, str, 141.