Sulejman ibn Halid kaže: rekao je Ebu Abdullah, a.s.: “O Sulejmane, ti si na vjeri koju ako skrivaš, bivaš počašćen od Allaha, a... Tekijja – ko skriva vjeru biva počašćen od Allaha, ko je propagira biva ponižen

Kulejni tekija

 

Sulejman ibn Halid kaže: rekao je Ebu Abdullah, a.s.: “O Sulejmane, ti si na vjeri koju ako skrivaš, bivaš počašćen od Allaha, a onaj ko je javno propagira, biva ponižen!”

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni

El-Usul minel-Kafi, 2/222. Darulul-kutubil-islamijje