Rekao je moj otac, Allah mu oprostio – Pričao nam je Ali ibn Ibrahim, a on od Muhammeda ibn Isa, a on od Junusa... Tekijja – Allahu najdraži način obožavanja!

Rekao je moj otac, Allah mu oprostio – Pričao nam je Ali ibn Ibrahim, a on od Muhammeda ibn Isa, a on od Junusa ibn Abdurrahmana, a on od Hišama ibn Salima, da je čuo Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis- selam, da je rekao: “Nikad Allah nije obožavan na njemu draži način do el-Hab’a. Rekao sam: A šta je el-Hab’? Imam je odgovorio: Tekijja!”

Ebu Džafer Muhammed ibn Ali ibn el-Husejn ibn Mūsā el-Kummi (Šejh es-Saduk), Manil Ahbar, str. 162.