Rekao je ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Ko uz imama čiji imamet* je od Allaha, pridruži imama čiji imamet nije od Allaha, taj je... Tekfirska akida isnaašerijskog šiizma – Muslimani (sunije) su mušrici jer prihvataju imamet ebu Bekra, Omera i Osmana [r.a.]

Rekao je ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Ko uz imama čiji imamet* je od Allaha, pridruži imama čiji imamet nije od Allaha, taj je mušrik u Allaha.”

(*odnosi se na imamet dvanaest imama, kojeg zagovara šiijska dvanaestoimamijska sekta)

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni Usulul-Kafi, tom 1., 279 str.