Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul Envar, poglavlje 72, str. 138. Takribul Me’arif: Od ebu Salaha el- Halebija: Od ebu Alija el Horosanija, od mewle (štićenik, oslobođeni... Tekfir Ebu Bekra i Omera, radijallahu anhum

Tekfir Ebu Bekra i Omera r.a.

Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul Envar, poglavlje 72, str. 138.

Takribul Me’arif: Od ebu Salaha el- Halebija: Od ebu Alija el Horosanija, od mewle (štićenik, oslobođeni rob) Alije ibnul Husejna, alejhima selam, da je rekao: “Bio sam sa njim alejhis-selam tokom jednog od njegovih osamljivanja pa sam mu rekao: “Ja kod tebe imam pravo, da me obavjestiš o ovoj dvojici ljudi, Ebu Bekru i Omeru.” Pa je rekao: “Njih dvojica su kafiri i kafir je onaj ko voli njih dvojicu.” i od ebu Hamze es-Sumalija, da je upitao, Aliju ibnul Husejna, alejhis-selam, o njima dvojici, pa mu je kazao: “Njih dvojica su kafiri i kafir je onaj ko im je privržen.