Tekfir Aiše, radijallahu anha, kao dokaz imameta dvanaest imama Muhammed Tahir ibn Muhammed Husejn eš-Širazi el-Kummi en-Nedžefi El-erbe’in fi imametil-eimmetit-tahirin, str. 615. Četrdeseti dokaz:... Tekfir majke vjernika, Aiše, radijallahu anha

Tekfir Aiše r.a.

Tekfir Aiše, radijallahu anha, kao dokaz imameta dvanaest imama

Muhammed Tahir ibn Muhammed Husejn eš-Širazi el-Kummi en-Nedžefi

El-erbe’in fi imametil-eimmetit-tahirin, str. 615.

Četrdeseti dokaz: Ono što je preneseno od sramota neprijatelja Ehlul-Bejta: Od dokaza imameta naših dvanaest imama je to što je Aiša nevjernica i zaslužuje vatru. To proizlazi iz prava našeg mezheba i prava naših dvanaest imama, jer svako ko prihvata hilafet trojice, vjeruje da je ona vjernica, poštuje je i uvažava, a svako ko vjeruje u imamet dvanaesterice, vjeruje da ona zaslužuje vatru.

Napomena: Autor Muhammed Tahir el-Kummi je bio od učitelja Muhammeda Bakira el-Medžlisija i Hurr el-Amilija.