Prenio nam je Husejn ibn Muhammed, od Mualla ibn Muhammeda, od Džafera ibn Muhammeda ibn Abdullaha, od Muhammeda ibn Ise el-Kammija, od Muhammeda ibn... Tahrif 115. ajeta sure Ta-Ha, još jedna potvrda šiijskog vjerovanja u iskrivljenost Kur’ana

Prenio nam je Husejn ibn Muhammed, od Mualla ibn Muhammeda, od Džafera ibn Muhammeda ibn Abdullaha, od Muhammeda ibn Ise el-Kammija, od Muhammeda ibn Sulejmana, od Abdullaha ibn Sinana, od Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam, da je o riječima Uzvišenog, rekao:

“A Ademu smo odmah u početku naredili – o Muhammedu, Aliji, Hasanu, Husejnu i imamima, i o njihovim porodicama; ali on je zaboravio, i nije odlučan bio.” Ovako je Allaha mi objavljeno Muhammedu.”

Šejh es-Saffar el-Kummi, Besair ed-Derežat fi ‘ulum ali Muhammed we ma hasahum Allah bihi, str. 2/104.