Niametullah el-Džezairi, El-Envaru-nu’manije, Zulmetun fi ahvalis-sufijjeti ven-nevasib, 2/307. „Preneseno je od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve alihi, da je znak nasibija da nekom drugom daju... Status Ebu Hanife kod duodecimalnih šiija

 status ebu hanife i hanefija kod duodecimalnih

Niametullah el-Džezairi, El-Envaru-nu’manije, Zulmetun fi ahvalis-sufijjeti ven-nevasib, 2/307.

„Preneseno je od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve alihi, da je znak nasibija da nekom drugom daju prednost nad Alijem… „Ovo značenje poduprto je time što su imami, alejhimus-selam, i njihovi bliski drugovi izraz nasibija upotrebljavali za Ebu Hanifu i njemu slične, iako Ebu Hanife nije bio neprijateljski raspoložen prema ehli-bejtu, štaviše, obilazio ih je i umiljavao im se.“ Drugo: O dozvoli njihovog ubijanja i prisvajanja njihovog imetka. Poznato ti je da je većina naših ashaba (alima) objasnila to posebno značenje nasibije u poglavljima o taharetu i nedžasetu, i da je njihov status kod njih u većini propisa kao status nevjernika koji se bori(el-kafirul-harbijj).