Tefsiru-Ajjaši, 2/234, u sklopu tefsira sure er-Ra‘d. Izdavač: Muessesetul-e‘ala lil-matbuat, Bejrut, Liban. Džafer ibn Muhammed, alejhis-selam, je rekao: “Nema ni jednog novorođenčeta a da... Šta to po šiijama šejtan uradi sunijama da postanu razvratnici!?

Šta to šejtan uradi sunijama da postanu razvratnici NEW

Tefsiru-Ajjaši, 2/234, u sklopu tefsira sure er-Ra‘d. Izdavač: Muessesetul-e‘ala lil-matbuat, Bejrut, Liban.

Džafer ibn Muhammed, alejhis-selam, je rekao: “Nema ni jednog novorođenčeta a da njegovom rođenju ne prisustvuje neki od šejtana. Pa, ako Allah zna da je od naših šiija, zaštiti ga od tog šejtana. Ako ne bude od naših šiija, šejtan mu svoj kažiprst stavi u zadnjicu i ovaj bude me’bun – od onih s kojima muškarci opće. A ako bude žensko, stavi prst u njeno splovilo, pa ona bude razvratnica. Zato dječak teško plače kad izađe iz majčine utrobe. Poslije Allah izbriše šta hoće, a utvrdi kod Sebe Glavnu Knjigu.”