4. Brojni naši drugovi, od Ahmeda ibn Muhammeda ibn Halida, od Osmana ibn Ise, od Semae, od Ebu Besira, od jednog od dvojice (imama),... Šta šiijska akida uči svoje sljedbenike o stanovnicima Mekke i Medine

Stanovnici Mekke i Medine

4. Brojni naši drugovi, od Ahmeda ibn Muhammeda ibn Halida, od Osmana ibn Ise, od Semae, od Ebu Besira, od jednog od dvojice (imama), alejhis-selam: “Zaista su stanovnici Mekke otvoreni nevjernici u Allaha, a stanovnici Medine su poganiji od stanovnika Mekke. Poganiji su od njih sedamdeset puta.

*Ebu Besir je prema šiijskim autoritetima bio ashab Džafera es-Sadika i Muhammeda el-Bakira, rahmetullahi alejh.

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni El-usul minel Kafi, 2/410.