Shodno temeljnoj šiijskoj literaturi, el-Aksa se uopće ne nalazi u Palestini! El-Aksa se prema šiijskom vjerovanju nalazi isključivo na nebesima! Šiijska literatura kaže da... Šta šiijama (ne) znači Bejtul-Makdis?

Shodno temeljnoj šiijskoj literaturi, el-Aksa se uopće ne nalazi u Palestini! El-Aksa se prema šiijskom vjerovanju nalazi isključivo na nebesima! Šiijska literatura kaže da Omer, radijallahu anhu, nakon ulaska u Bejtul-Makdis nije zatekao nikakav mesdžid, a kamoli da se taj mesdžid zvao Mesdžidul-Aksa! Od ostalih izvitoperenih šiijskih ubjeđenja je i da je mauzolej u Kufi vredniji od Mesdžidul-Akse, prve kible muslimana.