U zadnjem dijelu noći devetog Rebiul-evvela 23. godine, a neki smatraju 24. godine, umro je Omer ibnul Hattab. Po drugom mišljenju kod amme (svjetina,... Šta dan ubistva Omera ibn Hattaba, radijallahu anhu, predstavlja za sektu šiija isnaašerija?

UMAR 3

U zadnjem dijelu noći devetog Rebiul-evvela 23. godine, a neki smatraju 24. godine, umro je Omer ibnul Hattab. Po drugom mišljenju kod amme (svjetina, puk, većina, sunije), smatra se da je umro u četvrtak 26. Zul-hidždžeta.

A to je dan radosti za Ehlul-bejt, a.s., to je dan radosti za poslanike, meleke, žitelje dva vrta i ljubitelje vladara vjernika, alejhis-selam, njegove čiste djece, jer su molbe potlačene gospodarice Fatime ez-Zehre, selamulahi alejhim, uslišane. I to je veliki dan i veliki praznik. Poslanik, sallallahu alejhi we alihi, je izdao naredbu ljudima da taj dan prihvate kao praznik i spomenute su neke radnje na taj dan. Allah će oprostiti onom ko u tom danu bude dijelio sadaku. Poželjno je nahraniti braću, nostiti novu odjeću, dijeliti mirise, zahvaljivati Allahu i obožavati Ga. Poželjan je gusul u ovom danu. Spomenuli smo zasluge i imena ovog dana, izmeđuostalog; Allahov najveći praznik, drugi Gadir, Drugi bajram, dan radosti šiija, praznik Ehli-bejta, dan smrti licemjerstva, dan prihvatanja djela, dan pobjede potlačenih.

Takvinuš-šiiah, str. 140 – 141.
Poglavlje: 9. rebiul-evvel
2. Ubistvo Omera ibnul Hattaba