Pozivajući se na šiijske izvore, sejjid Ahmed Širazi tvrdi da je Husejn, radijallahu anhu, vrhovni autoritet u Berzahu(kaburskom životu). On je taj koji presuđuje... Šiitsko krivovjerje – Husejn, vrhovni sudac ljudskom rodu u kaburu

Pozivajući se na šiijske izvore, sejjid Ahmed Širazi tvrdi da je Husejn, radijallahu anhu, vrhovni autoritet u Berzahu(kaburskom životu). On je taj koji presuđuje ljudima prije Sudnjeg dana, kao i onaj koji se pita za svaku stvar u Berzahu! Molimo Allaha, dželle ša’nuhu, da nas sačuva šiijskog krivovjerja!