Šiijska predaja po kojoj su Ebu Hurejre, Enes ibn Malik i Aiša, r.a., lagali na Allahova Poslanika, s.a.w.s Šiijska predaja po kojoj su Ebu Hurejre, Enes ibn Malik i Aiša, r.a., lagali na Allahova Poslanika, s.a.w.s
El Hisal, Es Saduq, 1. dio, str.190., poglavlje 3. Pričao nam je Muhammed ibn Ibrahim ibn Ishak et Taliqani, radijallahu anhu, rekao je: Pričao... Šiijska predaja po kojoj su Ebu Hurejre, Enes ibn Malik i Aiša, r.a., lagali na Allahova Poslanika, s.a.w.s

Troje lagalo na Allahova Poslanika, s.a.w.s.

El Hisal, Es Saduq, 1. dio, str.190., poglavlje 3.

Pričao nam je Muhammed ibn Ibrahim ibn Ishak et Taliqani, radijallahu anhu, rekao je: Pričao nam je Abdulaziz ibn Jahja, rekao je, pričao mi je Muhammed ibn Zekerijja, rekao je, pričao nam je, Džafer ibn Muhammed ibn Ammareta, od svoga oca da je rekao: “Čuo sam Džafera ibn Muhammeda, alejhimas-selam, da kaže, “troje je lagalo na Allahovog Poslanika, ebu Hurejre, Enes ibn malik i jedna žena*.”

*“Jedna žena” se odnosi na Aišu radijallahu anha