Ebu Seid el-Hudri je rekao: Vidio sam Allahovog Poslanika i čuo ga da kaže: “O Alija, Allah nije poslao vjerovjesnika koji nije pozivao u... Šiijsko viđenje: Od Adema do Muhammeda, alejhis-selam, svi vjerovjesnici su pozivali u Alijin vilajet

Ebu Seid el-Hudri je rekao: Vidio sam Allahovog Poslanika i čuo ga da kaže: “O Alija, Allah nije poslao vjerovjesnika koji nije pozivao u tvoj vilajet, poslušno ili prisilno”.

Šejh el-Mufid, El-Ihtisas str. 343

*Naš komentar: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je zapravo rekao: “Zaista laž na mene, nije kao laž na nekog od vas, jer ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri!” (Sahih, Buhari, Muslim)