I bit će doveden jedan od naših šiija čija su djela manjkava, ali koji je prihvati vilajet, tekijju i ispunio prava braće (šiija), a... Šiijsko ludilo – vjeruju da će za  grijehe jednog od njih goriti do 100.000 sunija

100

I bit će doveden jedan od naših šiija čija su djela manjkava, ali koji je prihvati vilajet, tekijju i ispunio prava braće (šiija), a pored njega će biti postavljeno od 100 do 100.000 nasibija (tj. sunija) i bit će mu rečeno: ‘Ovo su oni koji će biti tvoj otkup od Vatre. ’ I tako će ti vjernici (šiije) ući u Džennet, a te nasibije (tj. sunije) u Vatru. To je ono kad Allah, azze ve džell, kaže: ‘Zažalit će često nevjernici…’ tj. nevjernici u vilajet – što nisu bili muslimani na dunjaluku i povinovali se imametu, pa da i za njih njihovi oponenti gore u Vatri.

Fejdullah Kašani, Tefsirus-Safi, 1/128.

Menšurat: Muessesetul-eala lil-matbuat,

Bejrut, Liban.