“Ovo je vjerodostojan ezan, i ništa od njega ne treba oduzimati niti dodavati. Mufevide*, Allah ih prokleo, falsifikovali su predaje, i dva puta dodali... Šiijski muhaddis Saduk, o falsifikovanom šiijskom ezanu i dodavanju riječi poput, “Ešhedu enne Alijjen Velijullah”

“Ovo je vjerodostojan ezan, i ništa od njega ne treba oduzimati niti dodavati. Mufevide*, Allah ih prokleo, falsifikovali su predaje, i dva puta dodali na ezan, “Muhammed i porodica Muhammedova su najbolji od stvorenja”. U nekim predajama nakon riječi, “Svjedočim da je Muhammed Allahov Poslanik”, dodali su dva puta, “Svjedočim da je Alija Allahov Velij”. Neki do njih prenose i ovo, “Svjedočim da je Alija vođa pravovjernih”. Nema sumnje da je Alija Allahov Velijj, i da je istinski vođa pravovjernih, a da su Muhammed i njegova porodica najbolja stvorenja.

Men La Jahduruh el-Fakih, tom 1., str. 290. Ibn Babawejh el-Kummi (Šejh Saduk)

  1. Mufevide – Podsekta šiija imamija, koja je vjerovala da je Allah stvorio Muhamemda, a onda mu prepustio stvaranje ostatka stvorenja. Jedna njihova grupa vjerovala je, da je Allah stvaranje prepustio Aliji, radijallahu anhu.