Muhammed Abdullah el-Mehdi, čiji dolazak je potvrđen vjerodostojnim hadisima, Allahva Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, nema nikakve veze sa šiijsko-rafidijskim izmišljotinama koje na najbrutalniji... Šiijski Mehdi iz bunara Džamkaran!(tzv. pećinski)

Muhammed Abdullah el-Mehdi, čiji dolazak je potvrđen vjerodostojnim hadisima, Allahva Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, nema nikakve veze sa šiijsko-rafidijskim izmišljotinama koje na najbrutalniji način vrijeđaju ljudski razum i skrnave islamske svetinje!