Njegovim lancem prenosilaca, kaže: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi: “Nemojte uzimati moj kabur za blagdan i ne uzimajte svoje kabure za... Šiijski izvori potvrđuju zabranu gradnje objekata na kaburima

Njegovim lancem prenosilaca, kaže: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi: “Nemojte uzimati moj kabur za blagdan i ne uzimajte svoje kabure za mesdžide i svoje kuće za kabure, i donosite na mene salavat gdje god bili, jer vaši salavati dospjevaju do mene i vaši selami dospjevaju do mene.”

Muhammed Bakir el-Medžlisi Biharul-envar, 34/332. Izdavač: Daru ihajait-turasil-arabi.