Ummu Kulsum, kćerka Alije i Fatime, a zvala se Rukajja, udala se za Omera ibnul-Hattaba i rodila mu Zejda. On i njegova majka umrli... Šiijski izvori potvrđuju da je Alija, radijallahu anhu, svojevoljno udao svoju kćer za Omera ibn Hattaba, r.a.

alija-je-svojevoljno-udao-kcer-za-omera

Ummu Kulsum, kćerka Alije i Fatime, a zvala se Rukajja, udala se za Omera ibnul-Hattaba i rodila mu Zejda. On i njegova majka umrli su u istom danu. Časni i pobožni velikodostojnik, pripovjedač historije iz Bagdada, Ebu Muhammed Hasan ibn Ahmed ibnul-Kasim ibn Muhammed el-Uvejd el-Alevi el-Muhammedi, Allah mu se smilovao, pripovijedao je da je ta koju je Omer oženio bila šejtanica. Neki naši (tj. šiijski) autoriteti rekli su da nije imao odnos sa njom, a neki su rekli da je to prvo spolovilo koje je silovano u islamu. Od svih tih predaja što smo prethodno vidjeli, relevantne su one koje navode da je za Omera udao Abbas ibn Abdulmuttalib, uz zadovoljstvo i odobrenje njenog oca (Alije r.a.) I Omer je s njom dobio Zejda.

Ali ibn Muhammed el-Alevi el-Umeri en-Nessaba, El-Medždi fi ensabit-talibijjin, str. 199.