Ebu Hašim el-Džaferi veli: Požalio sam se Ebu Muhammedu (Hasan el-Askeri, 11. imam), alejhis-selam, za neku potrebu, pa je štapom protrljao zemlju – kaže... Šiijski imam, “čarobni štapić” i 500 dinara (zlatnika)

500-dinara

Ebu Hašim el-Džaferi veli: Požalio sam se Ebu Muhammedu (Hasan el-Askeri, 11. imam), alejhis-selam, za neku potrebu, pa je štapom protrljao zemlju – kaže jedan prenosilac: čini mi se da je rekao: – i pokrio je salvetom i izvadio je petsto (500) dinara (zlatnika) i rekao: “Ebu Hašime, uzmi i ispričaj nas.”

el-Kulejni, El-Usul minel-Kafi, 1/507. Izdavač: Darul-adva, Bejrut.