Od Abdullaha ibn Jafura, da je upitan ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), o čovjeku koji ima spolni odnos sa ropkinjom, dok je u kući istovremeno... Šiijski fikh – Spolni odnos sa ropkinjom dok to neko gleda i čuje

Od Abdullaha ibn Jafura, da je upitan ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), o čovjeku koji ima spolni odnos sa ropkinjom, dok je u kući istovremeno neko ko to gleda i čuje. Imam je odgovorio: ‘Nema smetnje u tome’.

El-Hurr el-Amili, Tefsil Wesail eš-Šiia,

Knjiga o braku, poglavlje o braku sa robovima, str. 194.