Šiijski fikh – Sejjid Sabah Šubber o propisu rezanja glave i tijela vs. propisu rezanja hljeba