30. Pitanje: Je li dozvoljeno da se više muškaraca smjenjuje na jednoj ženi u muta-braku, bez spolnog akta, i, ako je žena u menopauzi,... Šiijski fikh razvrata – Kolektivna mut’a “redaljka” nakon menopauze

30

30. Pitanje: Je li dozvoljeno da se više muškaraca smjenjuje na jednoj ženi u muta-braku, bez spolnog akta, i, ako je žena u menopauzi, je li to onda dozvoljeno i sa spolnim aktom?

Fetva: Ako žena nije u menopauzi dozvoljeno je bez spolnog akta, a ako je u menopauzi dozvoljeno je i sa spolnim aktom! Sve to nakon što završi termin prethodnog muža, ili ako joj je poklonio termin.

                                                                                                               Veliki ajatolah Ali es-Sistani

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&1&30