2. Ibn Mahbub od nekih kufljana da je Ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhisselam, o ženi sa kojom čovjek opći u zadnjicu dok ona posti,... Šiijski fikh – analni odnos u toku posta bez obaveze ženinog gusula

kašani

2. Ibn Mahbub od nekih kufljana da je Ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhisselam, o ženi sa kojom čovjek opći u zadnjicu dok ona posti, kazao: “Njen post nije pokvaren niti je dužna ogusuliti se.”

3. Muhammed ibn Ahmed od Ahmeda ibn Muhammeda od Alija ibnul-hakema od nekog čovjeka da je Ebu Abdullah, alejhis-selam, kazao: “Ako čovjek opći sa ženom koja posti, njen post nije pokvaren i nije dužna da se ogusuli.”

Fejdullah el-Kašani, El-Vafi, knjiga 6.

Izdavač: Mektebetul-imam emiril- mu’minin Ali, a.s., el-amme, Isfahan, Iran