Ebu Abdullah (Džafer es-Sadik) alejhis-selam, je rekao: “Jedno pleme ensarija došlo je kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi, poselamili su ga i on... Šiijski autoriteti potvrđuju: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, garantirao je ensarijama Džennet

siijska predaja Poslanik je garantirao ensarijama dzennet,

Ebu Abdullah (Džafer es-Sadik) alejhis-selam, je rekao: “Jedno pleme ensarija došlo je kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi, poselamili su ga i on im je uzvratio selam, pa su rekli: ‘Allahov Poslaniče, imamo jednu potrebu kod tebe.’ Rekao je: ‘Kažite koja je vaša potreba.’ Rekli su: ‘To je krupna potreba. ’Rekao je: ‘Iznesite je.’ Rekli su: ‘Garantiraj nam svojim Gospodarom Džennet.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, oborio je glavu, udario (štapom) po zemlji, potom je podigao glavu i kazao: ‘Učinit ću to, ali (pod uslovom) da ni od koga ništa ne tražite.’ Kaže (Džafer es-Sadik): ‘Pa bi čovjek od njih bio na putovanju i kada bi mu ispao štap mrzio je da bilo kojem čovjeku kaže: ‘Dodaj mi ga’, kako ne bi bio od onih koji traže, te bi silazio i sam ga uzeo. I bio bi za trpezom, pa bi neki od prisutnih sjedili bliže vodi od njega, ali ne bi im govorio ‘dodaj mi’, nego bi ustajao i napio se.’”

Kulejni, Furuul-Kafi, 4/21, Darul-adva, Bjerut.