Također, on kaže ‘ovaj hadis je daif (slab, nepouzdan), jer ga prenosi taj i taj prenosilac koji je daif’, a onda vidiš da na... Šiijski autoriteti o nebulozama šiijskih autoriteta u hadiskoj nauci

14997035_1717938678532810_401257861_n

Također, on kaže ‘ovaj hadis je daif (slab, nepouzdan), jer ga prenosi taj i taj prenosilac koji je daif’, a onda vidiš da na nebrojeno mnogo mjesta postupa po predaji koju prenosi baš taj prenosilac, pa čak i onaj koji je manje pouzdan od njega. Često puta neki hadis ocijeni daifom jer je mursel, potom mursel-hadis koristi kao dokaz. Čak, često puta radi po mursel predajama koje prenose nepouzdani prenosioci, a odbacuje hadis spojenog lanca prenosilca koji prenose povjerljivi. To jasno ukazuje na značenje koje smo pomenuli.

El-Hurr El-Amili, Tefsil Vesailiš-ši‘a ila tahsil mesailiš-šeri‘a, 30/279.

Valorizacija: Muessesetu Alil-bekt el-alemijje li ihjait-turas.