Ahmed od El-Burkija da je Ebu Abdullah(Džafer es-Sadik), alejhis-selam, rekao: “Ako čovjek opći sa ženom u zadnjicu, pa ne svrši, nisu dužni ogusuliti se... Šiijske predaje o općenju u ženin anus a koje pripisuju imamima Ehli-bejta

kashany_mutaa

Ahmed od El-Burkija da je Ebu Abdullah(Džafer es-Sadik), alejhis-selam, rekao: “Ako čovjek opći sa ženom u zadnjicu, pa ne svrši, nisu dužni ogusuliti se ni on ni ona, a ako svrši, on je dužan ogusuliti se, a ona se ne treba gusuliti.”

Fejdullah el-Kašani, El-Vafi, knjiga 6.

Izdavač: Mektebetul- imam emiril-mu’minin Ali, a.s.

el-amme, Isfahan, Iran