Allah Uzvišeni je rekao: “O Muhammede!” Odgovorio je: “Odazivam Ti se moj Gospodaru!” Reče (Allah): “Ko će biti (vođa) tvom ummetu nakon tebe?” Rekao... Šiijske kontradiktornosti: Poslanik, s.a.v.s., nije znao da je Alija, r.a., imam nakon njega

kontradiktornosti

Allah Uzvišeni je rekao: “O Muhammede!” Odgovorio je: “Odazivam Ti se moj Gospodaru!” Reče (Allah): “Ko će biti (vođa) tvom ummetu nakon tebe?” Rekao je (Poslanik, s.a.v.s.): “Allah najbolje zna.” Reče: “Alija ibn Ebi Talib, vladar vjernika, prvak muslimana i predvodnik obilježenih (tragovima od abdesta).”

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni El-Usul minel-Kafi, 1/443.

Izdavač: Darul-kutubil-islamijje.