“… i mi ehli-bejt Muhammeda, sallallahu alejhi ve alihi – naše kuće nemaju krovova ni vrata ni zastora, osim pruća… ” Es-Saduk, El-Hisal, 2/373.... Šiije potvaraju Omera (r.a.), da je naredio spaljivanje vrata Fatimine (r.a.), kuće, a  Alija (r.a.), tvrdi da  ehli-bejt nemaju vrata na kućama

ehli-bejt kuca bez vrata5

“… i mi ehli-bejt Muhammeda, sallallahu alejhi ve alihi – naše kuće nemaju krovova ni vrata ni zastora, osim pruća… ”

Es-Saduk, El-Hisal, 2/373. Izdanje: Muessesetun- nešril-islami, Kom el-Mušerrefe, Iran.