Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, El-Usul minel-Kafi, Kitabul-hudždže, Darul-Adva’, Bejrut, 1/240. El-Husejn ibn Ebil-Ala’ je rekao: „Čuo sam Ebu Abdullaha, alejhis-selam, da je rekao: „Kod mene... Šiije optužuju Ehli-Bejt da su zavidnici

Šiije potvaraju ehlul-bejt dao zavidnike

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, El-Usul minel-Kafi, Kitabul-hudždže, Darul-Adva’, Bejrut, 1/240.

El-Husejn ibn Ebil-Ala’ je rekao: „Čuo sam Ebu Abdullaha, alejhis-selam, da je rekao: „Kod mene je el-Džefrul-ebjed (knjiga Bijeli Džefr). Rekao sam: „Šta je u njemu?“ Rekao je: „U njemu je Zebur Davudov, Tevrat Musaov, Indžil Isaov, Suhufi Ibrahimovi, halal i hram i Mushaf Fatimin, i ne tvrdim da u njemu ima (ajeta iz ovog) Kur’ana. I u njemu je ono zbog čega ljudi trebaju nas, a mi nikoga ne trebamo. U njemu je čak (propis kažnjavanja sa) jednim (udarcem) biča, i s pola (udarca) biča, i krvarina za ogrebotinu“ I rekao je: „I kod mene je el-Džefrul-ahmer.” Rekoh: “A šta ima u el-Džefrul-ahmeru”? Reče: “Oružje. To zbog toga što će doći vrijeme (prolijevanja) krvi. Otvorit će ga Sahibus-sejf (12-ti imam) radi ubijanja”. Pa mu je Abdullah ibn Ebil- Ja’fur rekao: “Allah te popravio, znaju li za to sinovi Hasanovi(Hasan ibn Ali)”? Reče: “Da, tako mi Allaha. Isto kao što znaju za noć da je noć i za dan da je dan. Međutim, zavist i želja za dunjalukom ih je ponijela na negiranje i poricanje. A kad bi istinu istinom tražili bolje bi im bilo”.