Jusuf el-Bahrani, el-Keškul,Ba’du keramati kabri Ebi Hanife, 1/359 „Veličanstveni sultan šah Abbas Prvi je nakon osvajanja Bagdada, Ebu Hanifin kabur pretvorio u ćenifu. Kao... Vladar šiijske safevijske dinastije od ebu Hanifinog kabura napravio javnu ćenifu!

sah abbas prvi napravio cenifu od ebu hanifinog kabura

Jusuf el-Bahrani, el-Keškul,Ba’du keramati kabri Ebi Hanife, 1/359

Veličanstveni sultan šah Abbas Prvi je nakon osvajanja Bagdada, Ebu Hanifin kabur pretvorio u ćenifu. Kao šerijatski vakuf, uvakufio je dvije mazge, naredivši da stoje na ulazu u trg/pijacu. Kada bi neko imao potrebu da obavi veliku nuždu, mogao je uzjahati jednu od mazgi i uputi se na Ebu Hanifin kabur i tamo obaviti nuždu. Jedan dan pozvao je čovjeka koji se brinuo o kaburu i rekao mu: „Zašto se brineš o tom kaburu kad je Ebu Hanife sada u dubinama Džehennema?“ Čovjek je odgovorio: „U tom kaburu nalazi se crni pas. Njega je tu ukopao tvoj predak šah Ismail kada je osvojio Bagdad – izvadio je kosti Ebu Hanife i na njihovo mjesto stavio je crnog psa, i ja sada brinem o tom psu.“ Čovjek je govorio istinu, jer je merhum šah Ismail zaista uradio tako.“