Ebul-Fadl Ali ibn Hasan et-Tabersi, Miškatul-envar fi gurerul-ahbar, str. 152. Od Ebu Abdullaha, od njegovih predaka, od Alije, alejhimus-selam, da je rekao: „Zaista... Šiije nas pozivaju u slijeđenje imama, a imami nas pozivaju na slijeđenje Kur’ana i Sunneta

 

Imami nas pozivaju na slijeđenje sunneta

Ebul-Fadl Ali ibn Hasan et-Tabersi, Miškatul-envar fi gurerul-ahbar, str. 152.

Od Ebu Abdullaha, od njegovih predaka, od Alije, alejhimus-selam, da je rekao: „Zaista na svakoj istini je činjenica (hakika) i na svakoj ispravnosti je nur, pa što se slaže s Allahovom Knjigom – uzmite ga, i što je suprotno Sunnetu Allahovog Poslanika – ostavite ga.“ (I rekao je) „Allah se smilovao čovjeku koji priča od Allahovog Poslanika, pa ne slaže i odbrani ga od ljudi.“