Pitanje: Da li je dozvoljeno lagati na novotara i propagatora zablude u smislu dokaza protiv njega, ako će se sa tom laži pobiti... Šiijama je dozvoljeno da iznošenjem laži pobijaju argumentaciju oponenata

 

HUI FETVA

Pitanje: Da li je dozvoljeno lagati na novotara i propagatora zablude u smislu dokaza protiv njega, ako će se sa tom laži pobiti njegov dokaz i uništiti njegove neispravne tvrdnje?

Odgovor: Ako ćeš time pobiti njegovo neispravno mišljenje, dozvoljeno je.

Fetve Ebu Kasima el-Huija, sa website-a Huijeve fondacije “Imam Al-Khoei Benevolent Foundation New York”

http://www.al-khoei.us/fatawa1/?id=1803