Šii’atu Ali (Alijeve šiije) – Husejnovi oponenti na Kerbeli