Abbas je kazao: O vođo pravovjernih! O Ebul-Hasane! Na dan kada je preselio Allahov Poslanik, dao sam ti znak da pružiš ruku kako bismo... Shodno šiijskoj predaji, Alija (r.a.), odbio priliku da mu se da prisega nakon smrti Allahova Poslanika,  s.a.w.s.

Abbas je kazao: O vođo pravovjernih! O Ebul-Hasane! Na dan kada je preselio Allahov Poslanik, dao sam ti znak da pružiš ruku kako bismo ti dali prisegu, jer ova stvar pripada onome ko prvi dođe do nje, ali ti si me odbio i prisega je data Ebu Bekru…

Ebu Džafer Muhammed ibn ‘Ali ibn Babawejh el-Kummi (Šejh es-Saduk) Ileluš-šera’i’, str. 170.