Znaj da smo našli predaju velikog (veličanstvenog) značaja o ovom danu. I našli (upoznali) smo skupinu Perzijanaca i braće koji su veoma cijenili... Sejjid ibn Tawus(654 h.g.) o veličanju dana u kojem je ubijen Omer ibn Hattab, radijallahu anhu.

0-2

 

Znaj da smo našli predaju velikog (veličanstvenog) značaja o ovom danu. I našli (upoznali) smo skupinu Perzijanaca i braće koji su veoma cijenili (iskazivanje) radosti na ovaj dan i spominjali su da je taj dan ubijen jedan od onih koji su omalovažavali Allaha, dželle dželaluhu, i Njegovog Poslanika, sallalahu alejhi ve alihi, i bili mu protivnici. Do sada ni u jednoj knjizi koju sam pročitao nisam pronašao potvrdu te predaje koju prenosimo od Ibn Babevejha, Allah ga obasuo Svojim zadovoljstvima. Ali, onaj ko želi da ga veliča (slavi) zbog tajne koju krije u sebi, iz predostrožnosti prema toj predaji (dozvoljeno je jer), to je postupak obzirnih.

Radijjud-din Ali ibn Musa ibn Tawus Ikba el-A’mal, tom 3., Str. 113.