Predaja broj 227: Od Musaddika ibn Sadake od Ammara od Ebu Abdullaha, alejhisselam. Rekao je (Ammar): „Pitao sam ga (tj. Ebu Abdullaha) o (dobrovoljnom,... Šejhut-Taife u ‘Tehzibul-ahkam’ – Alija, r.a., odobrio „Omerovu novotariju“  – teravih-namaz u džematu

Predaja broj 227: Od Musaddika ibn Sadake od Ammara od Ebu Abdullaha, alejhisselam. Rekao je (Ammar): „Pitao sam ga (tj. Ebu Abdullaha) o (dobrovoljnom, teravih) namazu tokom ramazana u džamijama, pa je rekao: „Kada je Emirul-muminin, alejhis-selam, došao u Kufu, naredio je Hasanu ibn Aliju, alejhis-selam, da poviče među ljudima. ‘Nemojte klanjati (nafile) namaz u mjesecu ramazanu u džamijama u džematu.’ Hasan ibn Ali, alejhis-selam, je razglasio među ljudima ono što mu je naredio Emirul-muminin, alejhis-selam, pa kad su ljudi čuli šta govori Hasan ibn Ali, povikali su: ‘O, Omere! O, Omere!’ Kad se Hasan vratio Emiril-mumininu, alejhis-selam, on je pitao: ‘Kakvi su to glasovi?’ Rekao je: ‘O, Emirul-muminin, ljudi viču: ‘O, Omere! O, Omere!’, pa je Emirul-muminin, rekao: „Reci im neka klanjaju.“

 

Ebu Džafer Muhammed Ibn Hassan et-Tusi (Šejhut-Taife)

 Tehzibul-ahkam, 3/70. Izdavač: Darul-kutubil-islamijje, Teheran. Godina izdanja: 1265.