Autor: Šejhut-taife Ebu Džafer Muhammed ibnul-Hasan et-Tusi Knjiga: Tehzibul-ahkam fi šerhil-Muknaati liš-šejhil-Mufid, 1/57. Izdavač: Darul-Adva’, Bejrut. Hejsem ibn Urve et-Temimi je rekao: „Pitao sam... Šejhut-taife et-Tusi i iskrivljenost Kur’ana

Copy of tusi o iskrivljenosti Kur'ana

Autor: Šejhut-taife Ebu Džafer Muhammed ibnul-Hasan et-Tusi Knjiga: Tehzibul-ahkam fi šerhil-Muknaati liš-šejhil-Mufid, 1/57. Izdavač: Darul-Adva’, Bejrut.

Hejsem ibn Urve et-Temimi je rekao: „Pitao sam Ebu Abdullaha, alejhis-selam, o riječima Uzvišenog ‘operite svoja lica i ruke DO IZA lakata’, pa je kazao: ‘Nije objavljeno tako, nego: ‘Operite svoja lica i ruke OD lakata!’, pa je povukao rukom od svog lakta prema prstima.“ Prema ovom kiraetu riješena je nedoumica o ovom pitanju.