Šejh Abdulhamid Ismailzahi – O pravima ehlu-sunneta u Iranu